ldcf.net
相关文档
当前位置:首页 >> 乸型 意思 >>

乸型 意思

乸型,有女人味的大叔

if( 需要计算的表达式 ) //如果成立,则执行里面的代码while(需要计算的表达式)//如果成立,则执行里面的代码比如说if(a!)什么意思,怎么判断写错了吧,应该是在a前面加!吧要看a是真还是假了啊 如果a是真,那么!a就是假了if(a!)就这个...

助词: 喇(了)谂(想)乜(什么)掂(定)嘅(的)咁(这/这么) 词语: 乜水(什么东西(带有鄙视),但在高阳方言片表示为边个(谁)的意思) 指代、人物 我(我) 你(你) 佢(他) 我哋(我们)你哋(你们)佢哋(他们) 人哋(人家) 呢度(...

唔系=不是 乸型=娘娘腔 就系=就是 乜=什么 整句话的意思是:不是娘娘腔就是变态,你和我都没什么办法。

在南方的方言中: 老顶:是代表上司的意思。 还有: 老襟(两姐妹同一个老公) 老顶(上司) 乸型(娘娘腔) 工作、交际 返工(上班) 收工(下班) 揾食(谋生) 人工(工钱) 采纳哦

若是 粤语发音, 应该为 " La" 现代意指 : 名词: 性别 公为 雄性, 乸 为雌性 形容词: 女性化 - 比方 "乸型" 指 的 娘娘腔 助语词: 此时的 乸 , 就 有著加强语气 中 "很" 的意思 .. 例句: 甘 乸 烦 ! 意思是 - 那麼麻烦 !! 希望采纳 !

嬲(niǎo niáo),方言用字,在汉语字典中的实际意义是"调戏妇女"的意思.也有带不文明行为的意思。“嬲”这个字在一些地区的方言中有不同的读法和含义。比如说在青海等地区少数民族中,这个字的含义是“有意思”、“挺有趣”。嬲字是粤语中的一个常用...

5.拖拖拉拉实食斋,扭扭另另正乸型6.我顶你的肺,我戳你个咀7.人之初,口...1、“粉肠”:“粉肠”系当你睇唔顺一个人时用嚟形容佢嘅,意思都系话佢唔...

扭扭捏捏那种,说在男的身上,有身娇肉贵或性格乸型。。。。的意思 说在女的身上,通常都是经不起风浪的,身娇肉贵大小姐那种。。。。 一般会说“蕉即”,蕉哒地方语比较多,,,,,

1.系你鄙视我嘅同时,我何尝唔系想一巴刮死你 在你对我不屑的同时,我何曾不是想一巴掌刮死你2.唔系你死,就系我翻唔到屋企。 不是你死,就是我回不到家 3.唔系猛龙唔过江,唔系猪扒唔化妆。 不是猛龙不过江,不是猪扒不化妆 4.拖拖拉拉实食斋,扭扭拧...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com