ldcf.net
当前位置:首页 >> 焜黄华叶衰 注音 >>

焜黄华叶衰 注音

衰——这里应该念 cuī 在古代,“衰”这个字是“仓回切”,念“崔”(ʧʰĭwei) 在古诗词中,押“支”韵平声。 比如在《长歌行》中: 阳春布德泽, 万物生光辉(hui=hu *ei*)。常恐秋节至, 焜黄华叶衰‍(cui=cu *ei*)。百川东到海, 何...

一、这个字应该读cui(一声),具体解释: 1、这涉及到古诗的押韵以及读法问题,具体原则是: 古诗中的读音问题,因为古代汉语的读音与现代汉语有差距,古人写诗是按照当时的读音来押韵的,到了现在就不一定押韵了,所以在读的时候要按照古音来...

焜(kūn)黄华(huā)叶衰(cuī)

第二声,老师教我的

昶读音: [chǎng] 部首: 日 五笔: YNIJ 释义: 1.白天时间长。 2.舒畅,畅通。 3.姓。 焜读音: [kūn] 部首: 火 五笔: OJXX 释义: 光明。

叶茎汉语拼音怎么拼ye 4声jing4声... 一、叶茎汉语拼音[yè jīng]。二、1.叶拼音:yè部首:口...2013-05-12 “焜黄华叶衰”中的“衰”汉语拼音怎么读? 4...

古诗篇 课内描写山水的古诗: 滁 州 西 涧 韦应物 独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。 课外描写山水的古诗: 辛夷坞唐 王维 木末芙蓉花,山中发红萼。 涧户寂无人,纷纷开且落。 课内描写景色的古诗 绝句 杜甫 ...

常恐秋节至, 焜黄华叶衰。 bǎi chuān dōng dào hǎi,hé shí fù xī guī。 百川东到海,何 时复西 归。 shào zhuàng bù nǔ lì,lǎo dà ...

2014-05-16 请问 屏字的两个读音怎么组词?必采纳! 18 2014-06-12 焜黄华叶衰 的读音 和字的解释 必采纳 38 2011-05-20 血有哪些读音并组词 164 更多...

基本释义 焜 kūn ① 光明[1]:焜燿(光彩夺目);焜昱(光辉灿烂)。[2] 古汉语含义 焜 kūn[《广韵》胡本切,上混,匣。][《集韵》公浑切,平魂,见。] ①明亮;光耀。 焜,煌也。从火,昆声。——《说文》 焜耀寡人之望。——《左传·昭公三年》。服注:“明也...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com