ldcf.net
当前位置:首页 >> 春望 杜甫(拼音版) >>

春望 杜甫(拼音版)

chūn wàng 春望 táng dù fǔ 唐 杜甫 guó pò shān hé zài , chéng chūn cǎo mù shēn 。 国破山河在,城春草木深。 gǎn shí huā jiàn lèi , hèn bié niǎo jīng xīn 。 感时花溅泪,恨别鸟惊心。 fēng huǒ lián sān yuè , jiā shū dǐ wàn jīn 。...

《春望》 唐·杜甫 国破山河在,城春草木深。 guó pò shān hé zài ,chéng chūn cǎo mù shēn 。 感时花溅泪,恨别鸟惊心。 gǎn shí huā jiàn lèi ,hèn bié niǎo jīng xīn 。 烽火连三月,家书抵万金。 fēng huǒ lián sān yuè ,jiā shū dǐ wàn j...

国破山河在 (guó'pò'shān'hé'zài) 城春草木深 (chéng'chūn'cǎo'mù'shēn)感时花溅泪 (gǎn'shí'huā'jian'lèi)恨别鸟惊心 (hèn'bie'niǎo'jīng'xīn)烽火连三月 (fēng'huǒ'lián'sān'yuè)家书抵万金 (jiā'shū'dǐ'wàn'jīn)白头搔更短 (bái'tóu'sāo'geng...

国破山河在,城春草木深。guo po shan he zai,cheng chun cao mu shen。 感时花溅泪,恨别鸟惊心。gan shi hua jian lei,hen bie niao jing xin。 烽火连三月,家书抵万金。feng huo lian san yue,jia shu di wan jin。 白头搔更短,浑欲不胜...

春望 国破山河在,城春草木深。 感时花溅泪,恨别鸟惊心。 烽火连三月,家书抵万金。 白头搔更短,浑欲不胜簪

春望 唐代:杜甫 国破山河在,城春草木深。 感时花溅泪,恨别鸟惊心。 烽火连三月,家书抵万金。 白头搔更短,浑欲不胜簪。 译文 长安沦陷,国家破碎,只有山河依旧;春天来了,人烟稀少的长安城里草木茂密。 感伤国事,不禁涕泪四溅,鸟鸣惊心...

杜甫 《春望》前四句写春日长安凄惨破败的景象,饱含着兴衰感慨;后四句写诗人挂念亲人、心系国事的情怀,充溢着凄苦哀思。 一、原文 国破山河在,城春草木深。 感时花溅泪,恨别鸟惊心。 烽火连三月,家书抵万金。 白头搔更短,浑欲不胜簪。 二...

春望 [唐] 杜甫 国破山河在,城春草木深。 感时花溅泪,恨别鸟惊心。 烽火连三月,家书抵万金。 白头搔更短,浑欲不胜簪。 全篇忧国,伤时,念家,悲己,显示了诗人一贯心系天下、忧国忧民的博大胸怀。这正是本诗沉郁悲壮、动慨千古的内在原因。...

浑欲不胜簪 【读音】hún yù bú shèng zān 【解释】浑:简直. 胜:能承担,能承受(旧读shēng ):~任.不~其烦. 簪:用来绾(wǎn)住头发的一种针形首饰.古代男子束发,所以用簪.

仄起首句不入韵 仄仄平平仄,平平仄仄平。平平平仄仄,仄仄仄平平。 * * · * * · 仄仄平平仄,平平仄仄平。平平平仄仄,仄仄仄平平。 * * · * * · 例句:[唐]杜甫《春望》 国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心, 峰火连三月...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com