ldcf.net
当前位置:首页 >> 杜甫 登高 拼音 >>

杜甫 登高 拼音

《dēnɡɡāo》 《登高》 zuòzhě:dùfǔ 作者:杜甫 fēnɡjítiānɡāoyuánxiàoāi,zhǔqīnɡshābáiniǎofēihuí。 风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。 wúbiānluòmùxiāoxiāoxià,bùjìnchánɡjiānɡɡǔnɡǔnlái。 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 wànlǐbēiqiūchá...

《dēnɡ ɡāo》 《登高》 zuò zhě:dù fǔ 作者:杜甫 fēnɡ jí tiān ɡāo yuán xiào āi, 风急天高猿啸哀, zhǔ qīnɡ shā bái niǎo fēi huí。 渚清沙白鸟飞回。 wú biān luò mù xiāo xiāo xià, 无边落木萧萧下, bù jìn chánɡ jiānɡ ɡǔn ɡǔn lái 不...

登高 【作者】杜甫 【朝代】唐代 风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 万里悲秋常作客,百年多病独登台。 艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

《dēnɡɡāo》《登高》fēnɡjítiānɡāoyuánxiàoāi,zhǔqīnɡshābáiniǎofēihuí。风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。wúbiānluòmùxiāoxiāoxià,bùjìnchánɡjiānɡɡǔnɡǔnlái。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。wànlǐbēiqiūchánɡzuòkè,bǎiniánduōbìnɡdúdēnɡ...

你的老师主要考虑了整篇的押韵,没有按现在的读音。 其实读hui和bei也可以。没有规定。

杜甫《登高》的全文是: 风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。 译文:风急天高猿猴啼叫显得十分悲哀,水清沙白的河洲上有鸟儿在盘旋。无边无际...

bó qín huái 泊秦淮 dù mù 杜 牧 yān lǒng hán shuǐ yuè lǒng shā yè bó qín huái jìn jiǔ jiā 烟 笼 寒 水 月 笼 沙,夜 泊 秦 淮 近 酒 家. shāng nǚ bù zhī wáng guó hèn gé jiāng yóu chàng hòu tíng huā 商 女 不 知 亡 国 恨,隔 江 犹 唱 ...

一句:“风急天高猿啸哀”其句为“平仄平平平仄平”,因“急”是入声故为仄。 二句:“渚清沙白鸟飞回”为“仄平平仄仄平平”因“白”为入声,故为仄。 三句“无边落木萧萧下”为“平平仄仄平平仄”; 四句“不尽长江滚滚来”为“仄仄平平仄仄平”; 五句“万里悲秋常...

编辑本段作者:杜甫 登高 唐·杜甫 风急天高猿啸哀, 渚清沙白鸟飞回。 无边落木萧萧下, 不尽长江滚滚来。 万里悲秋常作客, 百年多病独登台。 艰难苦恨繁霜鬓, 潦倒新停浊酒杯。 编辑本段译文: 风急天高猿猴啼叫显得十分悲哀,水清沙白的河洲...

天高风急,猿啸声声似乎蕴含着无限的悲哀,孤洲沙白,只有沙鸥不时地回旋。无边无际的落叶纷纷飘坠,奔腾不息的长江滚滚而来。离家万里,悲叹自己经常漂泊他乡,衰老多病,寒秋中独自登临高台。世事艰难,可恨秋霜凝染了我的双鬓,穷困潦倒,于...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com