ldcf.net
当前位置:首页 >> 杜甫 登高 拼音 >>

杜甫 登高 拼音

《dēnɡ ɡāo》 《登高》 zuò zhě:dù fǔ 作者:杜甫 fēnɡ jí tiān ɡāo yuán xiào āi, 风急天高猿啸哀, zhǔ qīnɡ shā bái niǎo fēi huí。 渚清沙白鸟飞回。 wú biān luò mù xiāo xiāo xià, 无边落木萧萧下, bù jìn chánɡ jiānɡ ɡǔn ɡǔn lái 不...

(赠人玫瑰,手留余香。如若,您对我的答复满意,请采纳,O(∩_∩)O谢谢~)

登(dēng)高(gāo) 唐(táng)•杜(dù)甫(fǔ) 风(fēng)急(jí)天(tiān)高(gāo)猿(yuán)啸(xiào)哀(āi),渚(zhǔ)清(qīng)沙(shā)白(bái)鸟(niǎo)飞(fēi)回(huí)。 无(wú)边(biān)落(luò)木(mù)萧(xiāo)萧(xiāo)下(xià),不(bú)尽(jìn)长(cháng)江...

《dēnɡɡāo》《登高》fēnɡjítiānɡāoyuánxiàoāi,zhǔqīnɡshābáiniǎofēihuí。风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。wúbiānluòmùxiāoxiāoxià,bùjìnchánɡjiānɡɡǔnɡǔnlái。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。wànlǐbēiqiūchánɡzuòkè,bǎiniánduōbìnɡdúdēnɡ...

登高 【作者】杜甫 【朝代】唐代 风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 万里悲秋常作客,百年多病独登台。 艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

《登高》 年代:唐 作者:杜甫 体裁:七律 风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 万里悲秋常作客,百年多病独登台。 艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。 【注解】: 1、渚:水中的小洲。 2、回:回旋。 3、百年:...

编辑本段作者:杜甫 登高 唐·杜甫 风急天高猿啸哀, 渚清沙白鸟飞回。 无边落木萧萧下, 不尽长江滚滚来。 万里悲秋常作客, 百年多病独登台。 艰难苦恨繁霜鬓, 潦倒新停浊酒杯。 编辑本段译文: 风急天高猿猴啼叫显得十分悲哀,水清沙白的河洲...

一句:“风急天高猿啸哀”其句为“平仄平平平仄平”,因“急”是入声故为仄。 二句:“渚清沙白鸟飞回”为“仄平平仄仄平平”因“白”为入声,故为仄。 三句“无边落木萧萧下”为“平平仄仄平平仄”; 四句“不尽长江滚滚来”为“仄仄平平仄仄平”; 五句“万里悲秋常...

登高 唐·杜甫 风急天高猿啸哀, 渚清沙白鸟飞回。 无边落木萧萧下, 不尽长江滚滚来。 万里悲秋常作客, 百年多病独登台。 艰难苦恨繁霜鬓, 潦倒新停浊酒杯。 翻译 风急天高猿猴啼叫显得十分悲哀,水清沙白的河洲上空鸟儿在盘旋。 无边无际的树...

押韵通俗来讲是指偶数句的最后一个字韵母相同。 “回”“来”“台”“杯”最后一个字的韵母分别是:ui ai ai ui 在古代韵律中,ui 的全音是 uei ,即用作押韵的部分是 ei 。 杜甫所处的盛唐是古代诗歌从古体诗向近体诗过度的重要阶段,杜甫本人在诗歌格...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com