ldcf.net
当前位置:首页 >> 广字怎么组词 >>

广字怎么组词

广尘guǎng chǎng】 面积很大的场地,又指大建筑前的宽阔空地。 推广【tuī guǎng】 扩大施行或作用的范围。 广播【guǎng bō】 利用无线电或电视信号对大众传播;广泛播扬,广泛传播。 广大【guǎng dà】 [区域]宽阔而弘大;(范围、规模)巨大;范围...

【组词】 1、推广[tuī guǎng] 扩大事物使用的范围或起作用的范围。 例句:这个做法十分值得推广。 2、广大[guǎng dà] (面积、空间)宽阔。 例句:拖拉机在广大的田野上耕作。 3、宽广[kuān guǎng] 面积大。 例句:宽广的草原上到处是雪白的羊群...

举例如下 座位[zuò wèi]:座位,包括厢座,香港所指的卡位,及餐厅、交通工具、戏院等一种对坐的座位。座位有些是按票子对号入坐,有些是排队先到先得,不设留位,通常有不准霸位的规定。座位,有时错写为坐位。造句:公交车上,小红主动将自己的...

大庭广众[ dà tíng guǎng zhòng ] 大庭:宽大的场地;广众:为数很多的人群。 指聚集很多人的公开场合。 神通广大[ shén tōng guǎng dà ] 神通:原是佛家语,指神奇的法术。法术广大无边。形容本领高超,无所不能。 广开言路[ guǎng kāi yán lù...

床,床铺 庆,庆祝 庄,庄家 度,度过 庇,庇护 底,底细 庶,庶民 店,店员 府,府第 庙,庙宇 麻,麻子 廊,廊桥 席,席位 序,序号 庐,庐山 庖,庖丁 康,康复 庞,庞大 廓,城廓 库,库房 鹿,鹿茸 摩,摩托 靡,靡烂 廖 唐,唐朝 廒 庭,...

积思广益 志广才疏 意广才疏 推而广之 通衢广陌 束广就狭 李广未封 李广难封 李广不侯 进壤广地 集思广议 广夏细旃 广文先生 广譬曲谕 广开才路 多见广识 地广人希 大廷广众 稠人广座 长才广度 才广妨身 众人广坐 心广体胖 太丘道广 神通广大 取...

矿,矿山 犷,粗犷 旷,旷课 庄,庄重;庆,欢庆;库,车库;庇,庇护;店,饭店;庙,寺庙;府,政府;废,废弃;度,角度;庭,家庭;唐,唐朝;庸,庸俗;康,健康;廊,走廊

广字组词有哪些 供参考 广大 广场 广阔

一坐 上坐 下坐 中坐 主坐举坐乘坐从坐安坐休坐传坐客坐宣坐三独坐乔坐衙五帝坐一坐一起一坐尽倾一坐尽惊一坐皆惊三无坐处安坐待毙仰卧起坐众人广坐久坐必有一禅一人向隅,满坐不乐

【组词】 1、广泛[guǎng fàn] (涉及的)方面广,范围大;普遍。 例句:他广泛征求了群众意见。 2、泛滥[fàn làn] 江河湖泊的水溢出。 例句:洪水泛滥成灾。 3、空泛[kōng fàn] 内容空洞浮泛,不着边际。 例句:八股文语言干瘪,内容空泛。 4、肤...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com