ldcf.net
当前位置:首页 >> 计算下面各题能简便的就简便.6.54×1.2%1.87 12.5x... >>

计算下面各题能简便的就简便.6.54×1.2%1.87 12.5x...

等等,我写一下

解答:解:①6.54×1.2-1.87=7.848-1.87=5.978②2.5×32×0.125=(2.5×4)×(8×0.125)=10×1=10③1.4×3.5-2.3×0.9=4.9-2.07=2.83④13.65÷0.25÷4=13.65÷(0.25×4)=13.65÷1=13.65⑤3.6÷0.25=3.6×4=14.4⑥4.9×99=4.9×(100-1)=490-4.9=485.1

6.54×1.2-1.87 =7.848-1.87=5.978; 3.17+0.4×1.6=3.17+0.64=3.81;5.2×0.1×28.5 =0.52×28.5=14.82;3.7×10.1=3.7×10+3.7×0.1=37+0.37=37.37.

(1)6.54×1.2-1.87,=7.848-1.87,=5.978,(2)3.17+0.4×1.6,=3.17+0.64,=3.81,(3)5.2×0.1×28.5,=0.52×28.5,=14.82.

巧算下面这道题: 65.4x0.67+6.54x3.1+0.654x2 =6.54x6.7+6.54x3.1+6.54x0.2 =6.54x(6.7+3.1+0.2) =6.54x10 =65.4

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com