ldcf.net
当前位置:首页 >> 三个又字念什么 >>

三个又字念什么

三个“又”即叒,念作 ruò 。 四个“又”即叕,叕是多音字,有四个读音,分别是:zhuó、yǐ、lì、jué 。 扩展资料 叒古同“若”,a.顺;b.指“若木”。古人发明取友之义,从三又会意,同心同德,彼此可相辅相成之意。 叕念zhuó时有两个意思:1.连缀 2....

叒,读音:ruò 字义:古同“若”(a.顺;b.指“若木”)。古人发明取友之义,从三又会意,同心同德,彼此可相辅相成之意。 叕,读音1:zhuó(默认读法) 字义:①连。缀②. 短,不足:“圣人之思脩,愚人之思叕。” 读音2:yǐ,①张网的样子。 读音3:l...

3个又的字是:叒(读作“ruò”) 4个又的字是:叕(读作“zhuó”或者“yǐ”) 1、3个又的字是:叒 叒:读作(ruò) 汉字结构:品字结构 汉字笔顺:フ丶フ丶フ丶 叒的基本解释:古同“若”(a.顺;b.指“若木”)。 与“叒”部首相同的字:及 又 叞 双 叔 ...

1、叒,ruò 古同“若”,a.顺;b.指“若木”。 部首:又 2、叕是多音字,有四个读音,分别是:zhuó、yǐ、lì、jué

叒,读音:[ruò] 叒,读音:[ruò] 释义:古同“若”(a.顺;b.指“若木”)。 出处: 《说文》日初出东方暘谷,所登榑桑叒木也。 《徐曰》叒亦木名。东方自然之神木。又《精薀》叒,顺也,道相似也。古人发明取友之义,从三又会意,同心同德,而...

叒 ruò 古同“若”(a.顺;b.指“若木”)。 笔画数:6; 部首:又; 笔顺编号:545454 1. 叕 [zhuó]2. 叕 [yǐ]3. 叕 [lì]4. 叕 [jué] 叕 [zhuó] 连缀。 短,不足:“圣人之思脩,愚人之思~。” 叕 [yǐ] 张网的样子。 叕 [lì] 止。 系。 叕 [jué] 速。

叕[zhuó] [yǐ] [lì] [jué] 笔划:8 部首:又 结构:上下结构 笔顺:横撇/横钩、点、横撇/横钩、点、横撇/横钩、点、横撇/横钩、捺 释义:无实际意思 组词:连叕 叒[ruò] 笔划:6 部首:又 结构:上下结构 笔顺:横撇/横钩、点、横撇/横钩、点、...

3个又的字是:叒(读作“ruò”) 4个又的字是:叕(读作“zhuó”或者“yǐ”) 1、3个又的字是:叒 叒:读作(ruò) 汉字结构:品字结构 汉字笔顺:フ丶フ丶フ丶 叒的基本解释:古同“若”(a.顺;b.指“若木”)。 与“叒”部首相同的字:及 又 叞 双 叔 ...

3个又 这个字是 叒 读音:[ruò] 部首:又 释义:古同“若”

叒 ruò 叕 [zhuó],连缀。 叕 [yǐ],张网的样子。 叕 [lì],止。 叕 [jué],速。 汉字之美无以言表 没法用最喜欢来比较 1.我 丢失了自“我”就很难“找”回来 2.忠忠于家庭,忠于爱人,忠于朋友 3.〇 任何发源都是从〇开始的,好多东西一开始没有并...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com