ldcf.net
当前位置:首页 >> 晒组词有哪些. >>

晒组词有哪些.

晒干、 晾晒、 曝晒、 西晒、 暴晒、 晒图、 晒台、 晒簪 晞晒、 灸晒、 炙晒、 晒田、 晒斑、 晒曝、 晒尝 晒翅、 晒书、 薄晒、 大晒、 白晒、 摊晒、 晒裂、 晒气、 晒坪、 晒暖、 晒席、 晒腹、 检晒、 凤晒翅、 晒焦虑、 晒犊鼻、 风吹日晒...

晒只有一个读音,拼音是 shài ,组词有: 1、晒命 [shài mìng] 粤语方言,在普通话里的意思就是“炫耀,显摆”等,具有中贬意思。通常用来形容另一个人过于显摆,过份炫耀等。 2、晒田 [shài tián] 为使水稻根系深扎,防止倒伏,把田里的水抽干,...

“晒?”的词语: 晒场 晒斑 晒书 晒图 晒台 晒暖 晒簟 晒曝 晒田 晒腹 晒翅 晒坪 晒席 晒裂 “?晒”的词语: 曝晒 暴晒 晾晒 炙晒 晞晒 翻晒 西晒 灸晒 薄晒 检晒 大晒 白晒 摊晒 “?晒??”的词语: 聊晒犊裩 “??晒?”的词语: 凤凰晒翅 凤皇晒...

晒组词如下: 1、晾晒[liàng shài] 释义:把东西摊开让日光晒:~粮食。被褥要经常~。 例句:一进院子,她就看到了窗台上晾晒的笋干。 2、暴晒[bào shài] 释义:在强烈的阳光下久晒:烈日~。洗好的丝绸衣服不宜~。 例句:暴晒在烈日下很容易...

晒干,晾晒,西晒,晒图,曝晒,暴晒,晒台,晒簟,晞晒,灸晒,炙晒,晒田,晒曝,晒场,晒翅,晒斑,薄晒,晒席,晒裂,晒书,白晒,大晒,摊晒,晒暖,检晒,晒腹,晒坪,晒气,凤晒翅,晒焦虑,晒犊鼻,风吹日晒,聊晒犊裩,凤凰晒翅,郝隆晒书,凤皇晒翅,花下晒裈,三日打鱼,两...

1、曝晒 [pùshài],用强烈阳光照晒, 暴露在阳光下晒。造句:百花争艳的春天是充满活力的季节,烈日曝晒的夏天是富有热情的季节,瓜果飘香的秋天是极具魅力的季节,白雪飘飘的冬天是最富遐想的季节。 2、晾晒[liàng shài],指物品放在通风处或...

晒只有一个读音,拼音是 shài,晒的组词有暴晒、晞晒、晒席、晒坪、晾晒等。 一、暴晒 [ bào shài ] 解释:将物体置于阳光下使之干燥。 北齐 颜之推 《颜氏家训·风操》:“灵牀上屏风平生旧物,屋漏沾溼,出暴晒之。” 二、晞晒 [ xī shài ] 解释...

释义 1.把东西放在太阳光下使它干燥;人或物在阳光下吸收光和热:~图。冲~。晾~。 2.方言,置之不理,慢待:我让他~在那儿。 相关组词 晒干 晾晒 西晒 晒图 曝晒 暴晒 晒台 晒簟 晞晒 灸晒炙晒 晒田 晒曝 晒场

风吹日晒、花下晒裈、雨淋日晒、凤凰晒翅、凤皇晒翅、聊图、晒斑、西晒、曝晒、暴晒、晾晒、晒台、晒书、晒尝大晒、晒干、炙晒、晒暖

晒的组词有晒干、 晾晒、 曝晒、 晒图、 暴晒、 晒台、 西晒、 生晒、 晒簪 晞晒、晒田、 晒尝 晒曝、 灸晒等。 一、晒干 [shài gān] 在食物保存、物理、化学等方面做应用的一种使物体干燥的方法:上帝说:“地球是一个苹果”,太阳说:“我会把它晒...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com