ldcf.net
当前位置:首页 >> 脱式计算: (1)516÷12+67 (2)[23+(710?1... >>

脱式计算: (1)516÷12+67 (2)[23+(710?1...

(1)516÷12+67=43+67,=110;(2) [ 2 3 +( 7 10 - 1 6 )]÷ 4 5 =[ 2 3 + 16 30 ]× 5 4 ,= 6 5 × 5 4 ,= 3 2 ;(3) (1÷ 1 4 + 1 4 ÷1)×8 =(4+ 1 4 )×8,=4×8+ 1 4 ×8,=32+2,=34.

60-(12.67+ 075) =60-13.42 =46.58

?两位数乘法数字 (1)94×8 =(2)57×6 =(3)9×67 = (4)26×9 =(5)41的第四年×9 =(6)57×3 = (7)7×79 =(8)62×5 =(9)21×1 = (10)3×57 = (11)5×84 =(12)8×26 = (13)5×67 =(14)37×4 =(15)8×98 = (16) (19)9×75 =(20)...

(1)49+67+59,=49+59+67,=1+67,=167;(2)34-(56-13),=34-12,=14;(3)53?27?57,=53-(27+57),=53-1,=23.

408-12×24 = 408 - 288 = 120 (46+28)×60 = 74 x 60 = 4440 42×50-17 = 2100- 17 = 2083 32+105÷5 = 32 + 21 = 53 420×(327-238) = 420 x 89 = 37380 (4121+2389)÷7 = 6510 ÷7 = 930 3.416÷(0.016×35) = 3.416 ÷0.56 = 6.1 0.8×[(10...

0.15千克=( )克 3.001吨=( )吨( )千克 3.7平方分米=( )平方毫米 5.80元=( )元( )角 ( )分米=1.5米 ( )吨( )千克=4.08吨 510米=( )千米 5米16厘米=( )米 5千克700克=( )千克 0.95米=( )厘米 4700米=( )千米 3650克=( )千克 40.06吨=(...

0.4×125×25×0.8 =(0.4×25)×(125×0.8) =10×100=1000 1.25×(8+10) =1.25×8+1.25×10 =10+12.5=22.5 9123-(123+8.8) =9123-123-8.8 =9000-8.8 =8991.2 1.24×8.3+8.3×1.76 =8.3×(1.24+1.76) =8.3×3=24.9 9999×1001 =9999×(1000+1) =9999×...

①124+13-25+75=137-25+75,=112+75.=187;②(37+43)×(96÷12)=80×8,=640;③(164+67)÷(31-14)=231÷7,=33;④(213+69)-18×13=282-234,=48.

①124+13-25+75=137-25+75,=112+75.=187;②(37+43)×(96÷12)=80×8,=640;③(164+67)÷(31-14)=231÷7,=33;④(213+69)-18×13=282-234,=48.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com