ldcf.net
当前位置:首页 >> 五年级上册语文课文 >>

五年级上册语文课文

人教版五年级上册语文中写人的课文有哪些? 答:人教版五年级上册语文中写人的课文有:17 地震中的父与子 ;18* 慈母情深 ;19 “精彩极了”和“糟糕透了”;20* 学会看病;27 青山处处埋忠骨;28*毛主席在花山

是这个吗? 《鲸》 不少人看过象,都说象是很大的动物。其实还有比象大得多的动物,那就是鲸。最大的鲸有十六万公斤重,最小的也有两千公斤。我国捕获过一头四万公斤重的鲸,有十七米长,一条舌头就有十几头大肥猪那么重。它要是张开嘴,人站在...

http://wenku.baidu.com/link?url=Et1hBA_uL7ByU1EQmz9MXFrkBms1a0SchhAr_Wk4wt5YVWVI6LsiZCu7KiQq2OfdelLq20T04xUDpthYfMqJZqQulohiCtxbM17ieaHHawK

人教版吗 ? 人教版的话,一共有28篇课文+8篇选读课文 详情请看:http://www.tom61.com/xiaoxuedianzikeben/renjiaobandianzikeben/2011-01-15/2632.html

这要看学的什么版本了 这是人教版的电子课本: http://www.pep.com.cn/xiaoyu/jiaoshi/tbjx/kbjiaocai/xy5s/ 这是语文S版的电子课本: http://www.ywcbs.com/webs/look.asp?title=7&press=6&i=9

上册故事: 《泊船瓜洲》 王安石 京口瓜洲一水间, 钟山只隔数重山。 春风又绿江南岸, 明月何时照我还? 《秋思》 张籍 洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。 复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。 《长相思》 纳兰性德 山一程,水一程,身向榆关那畔...

1窃读记 2*小苗与大树的对话 3走遍天下书为侣 4*我的“长生果”单元1 5古诗词三首(泊船瓜洲,秋思,长相思)6梅花魂 7*桂花雨 8*小桥流水人家 单元2 9鲸 10*松鼠11新型玻璃12*假如没有灰尘 单元3 13钓鱼的启示 14*通往广场的路不止一条15落花生16...

五年级语文上册多音字 第一课: 转----zhuǎn转变、转换;Zhuàn转圈、转盘 钻----zuān钻探、钻研; Zuàn钻头、钻石 种----zhǒng种子、种类;Zhòng播种、种植 待----dāi待一会儿;Dài对待、等待、期待 咽----yàn咽气、细嚼慢咽; Yān咽炎、咽喉要...

第一组 1 窃读记 2 小苗与大树的对话 3 走遍天下书为侣 4* 我的“长生果” 词语盘点 口语交际·习作一 回顾·拓展一 第二组 5 古诗词三首 6 梅花魂 7* 桂花雨 8* 小桥流水人家 口语交际·习作二 回顾·拓展二 第三组 9 鲸 10* 松鼠 11 新型玻璃 12* 假...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com