ldcf.net
当前位置:首页 >> 形容马跑的诗词 >>

形容马跑的诗词

马诗 大漠沙如雪, 燕山月似钩。 何当金络脑, 快走踏青秋。

此马若遂千里志,追风犹可到天涯。——杨师道《咏马》 胡马大宛名,锋棱瘦骨成。 竹批双耳峻,风入四蹄轻。 所向无空阔,真堪托死生。 骁腾有如此,万里可横行。 ——杜甫《房兵曹胡马》

此马若遂千里志,追风犹可到天涯.——杨师道《咏马》 胡马大宛名,锋棱瘦骨成. 竹批双耳峻,风入四蹄轻. 所向无空阔,真堪托死生. 骁腾有如此,万里可横行. ——杜甫《房兵曹胡马》

自己找吧,这个够全的了 与“马”有关的诗句 1、云横秦岭家何在,雪拥蓝关马不前。 ——韩愈《左迁至蓝关示侄孙湘》 2、夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。 ——陆游《十一月四日风雨大作》 3、山回路转不见君,雪上空留马行处。 ——岑参《白雪歌送武判...

形容“马速度快”的成语有: 一朝千里、一日千里、马不停蹄、风驰电掣、流星赶月。 1、一朝千里 【拼音】 yīzhāoqiānlǐ 【解释】 犹一日千里。原形容马跑得很快。后比喻进展极快。 【出处】 唐·曹唐《病马五首呈郑校书章三吴十五先辈》诗之三:“一...

此马若遂千里志,追风犹可到天涯.——杨师道《咏马》 胡马大宛名,锋棱瘦骨成. 竹批双耳峻,风入四蹄轻. 所向无空阔,真堪托死生. 骁腾有如此,万里可横行. ——杜甫《房兵曹胡马》

1、胡马大宛名,锋棱瘦骨成.竹批双耳峻,风入四蹄轻.所向无空阔,真堪托死生.骁腾有如此,万里可横行.——杜甫《房兵曹胡马》 释义:这匹胡马来自大宛,它的骨架像锋利的棱角般耸峙,它的双耳像竹尖一样尖锐,它四蹄腾空,像驾着云彩一般,他在空阔的大地上...

风驰电掣 [fēng chí diàn chè] 生词本 基本释义 驰:奔跑;掣:闪过。形容非常迅速,像风吹电闪一样。 出 处 《六韬·龙韬》:“奋威四人;主择材力;论兵革;风驰电掣;不知所由。” 例 句 火车~般地行驶在原野上。 近反义词 近义词 追风逐电 迅...

一马平川 yīmǎpíngchuān [释义] 能纵马奔驰的广阔平坦的地面。 [语出] 宋·苏轼《东坡诗·卷二十三·游径山》:“势若骏马奔平川。” [正音] 川;不能读作“cuānɡ”。 [辨形] 川;不能写作“穿”。 [近义] 一望无际 无边无际 漫无目的 [反义] 羊肠小道 崎...

【快马加鞭kuài mǎ jiā biān】跑得很快的马再加上一鞭子,使马跑得更快。比喻快上加快,加速前进。 【一日千里 yī rì qiān lǐ 】原形容马跑得很快。后比喻进展极快。 【逐日追风zhú rì zhuī fēng】逐日:追逐太阳;追风:追赶风。形容马跑得极...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com