ldcf.net
当前位置:首页 >> 形容马跑的诗词 >>

形容马跑的诗词

此马若遂千里志,追风犹可到天涯。——杨师道《咏马》 胡马大宛名,锋棱瘦骨成。 竹批双耳峻,风入四蹄轻。 所向无空阔,真堪托死生。 骁腾有如此,万里可横行。 ——杜甫《房兵曹胡马》

马诗 大漠沙如雪, 燕山月似钩。 何当金络脑, 快走踏青秋。

此马若遂千里志,追风犹可到天涯。——杨师道《咏马》 胡马大宛名,锋棱瘦骨成。 竹批双耳峻,风入四蹄轻。 所向无空阔,真堪托死生。 骁腾有如此,万里可横行。 ——杜甫《房兵曹胡马》

此马若遂千里志,追风犹可到天涯.——杨师道《咏马》 胡马大宛名,锋棱瘦骨成. 竹批双耳峻,风入四蹄轻. 所向无空阔,真堪托死生. 骁腾有如此,万里可横行. ——杜甫《房兵曹胡马》

自己找吧,这个够全的了 与“马”有关的诗句 1、云横秦岭家何在,雪拥蓝关马不前。 ——韩愈《左迁至蓝关示侄孙湘》 2、夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。 ——陆游《十一月四日风雨大作》 3、山回路转不见君,雪上空留马行处。 ——岑参《白雪歌送武判...

形容“马速度快”的成语有: 一朝千里、一日千里、马不停蹄、风驰电掣、流星赶月。 1、一朝千里 【拼音】 yīzhāoqiānlǐ 【解释】 犹一日千里。原形容马跑得很快。后比喻进展极快。 【出处】 唐·曹唐《病马五首呈郑校书章三吴十五先辈》诗之三:“一...

一、风驰电掣 1、读音:fēng chí diàn chè 2、释义:驰:奔跑;掣:闪过。形容非常迅速,象风吹电闪一样。 3、出处:《六韬·龙韬·王翼》:“奋威四人,主择材力,论兵革,风驰电掣,不知所由。” 4、造句: (1)他把车开得风驰电掣一般,我坐在车...

一马平川 yīmǎpíngchuān [释义] 能纵马奔驰的广阔平坦的地面。 [语出] 宋·苏轼《东坡诗·卷二十三·游径山》:“势若骏马奔平川。” [正音] 川;不能读作“cuānɡ”。 [辨形] 川;不能写作“穿”。 [近义] 一望无际 无边无际 漫无目的 [反义] 羊肠小道 崎...

此马若遂千里志,追风犹可到天涯.——杨师道《咏马》 胡马大宛名,锋棱瘦骨成. 竹批双耳峻,风入四蹄轻. 所向无空阔,真堪托死生. 骁腾有如此,万里可横行. ——杜甫《房兵曹胡马》

快马加鞭】跑得很快的马再加上一鞭子,使马跑得更快。比喻快上加快,加速前进。 一日千里】原形容马跑得很快。后比喻进展极快。 逐日追风】逐日:追逐太阳;追风:追赶风。形容马跑得极快。 走马赴任】走马:骑着马跑;任:职务。旧指官吏到任。...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com