ldcf.net
当前位置:首页 >> 用方程解 〔1〕X的5倍与2的和等于X的3倍与4的差 求... >>

用方程解 〔1〕X的5倍与2的和等于X的3倍与4的差 求...

5x+2=3x一4 5x一3x二一4一2 2x=一6 x=一3

x ▪ 5 + 2 = x ▪ 3 - 4 解: 5x + 2 = 3x - 4 5x - 3x = - 4 - 2 2x = - 6 x = - 6 ÷ 2 x = - 3 所以原方程的解为 x = - 3

5x+2=3x-4 解:5x-3x=-4-2 2x=-6 x=-3

2x+30=5x 30=5x-2x 30=3x ∴x=10

x×2+5x=x÷2, 7x=0.5x, x=0

1、3x-7=5x+3 2、(5/6)x-1=4 3、(3/4)x-5=-x 4、x+x×18%=560或者x(1+18%)=560 5、3x+1=6 3x=6-1 3x=5 x=5/3 6、方程0.2x-4的解是? 0.2x-4不是方程,只是一个多项式 7、把x=-3代入方程 a×(-3)²+(-3)+1=7 9a-2=7 a=1 8、丨x丨=2 x=±2

解方程 38-2.9=5x+1.2 5x=33.9 x=6.78 所以原方程的解为x=6.78

0.5x+0.2(39-x)=15 0.5x+7.8-0.2x=15 0.3x=7.2 x=7.2÷0.3 x=24 朋友,请采纳正确答案,你们只提问,不采纳正确答案,回答都没有劲!!! 朋友,请【采纳答案】,您的采纳是我答题的动力,如果没有明白,请追问。谢谢。

5x + 2.3x = 146 x =20

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com