ldcf.net
当前位置:首页 >> 0.67×1.9 0.33×1.9脱式计算 >>

0.67×1.9 0.33×1.9脱式计算

0.67x1.9+0.33x1.9 =(0.67+0.33)x1.9 =1x1.9 =1.9

解答:解:0.77+0.33=1.1 7÷1.4=5 9+29=929 1-0.09=0.91 5656÷56=101 32÷53×0=031÷1000=0.031 2.6-1.7=0.9 23÷7=221 15×50=750 0.12×100=1 1-16+56=53

0.35×1.6+0.35×3.4 6.72-3.28-1.72 0.45+6.37+4.55 5.4+6.9×3-(25-2.5)2×41846-620-380 4.8×46+4.8×54 0.8+0.8×2.5 1.25×3.6×8×2.5-12.5×2.4 28×12.5-12.5×20 23.65-(3.07+3.65) (4+0.4×0.25)8×7×1.25 1.65×99+1.65 27.85-(7.85+3.4) 48...

2.7×1.2 27×0.23 0.27×33的脱式计算简便 =2.7x(1.2+10x0.23+0.1x33) =2.7x(1.2+2.3+3.3) =2.7x6.8 =18.36

3.18-(0.33+1.18) =3.18-1.18-0.33 =2-0.33 =1.67 朋友,请采纳正确答案,你们只提问,不采纳正确答案,回答都没有劲!!! 朋友,请【采纳答案】,您的采纳是我答题的动力,如果没有明白,请追问。谢谢。

①0.24+1.33-0.63,=1.57-0.63,=0.94,②2.58-(3.5-2.4),=2.58-1.1,=1.48;③19.92-14.4-0.92,=19.92-0.92-14.4,=19-14.4,=4.6;④54÷(3.94+6.86),=54÷10.8,=5;⑤3.6÷0.4-1.2×5,=9-6,=3;⑥3.4×7.8÷3.9,=26.52÷3.9,=6.8.

765÷9-33÷5脱式计算 765÷9-33÷5 =85-6.6 =78.4, 请采纳,谢谢.

408-12×24 = 408 - 288 = 120 (46+28)×60 = 74 x 60 = 4440 42×50-17 = 2100- 17 = 2083 32+105÷5 = 32 + 21 = 53 420×(327-238) = 420 x 89 = 37380 (4121+2389)÷7 = 6510 ÷7 = 930 3.416÷(0.016×35) = 3.416 ÷0.56 = 6.1 0.8×[(10...

1.08x0.8÷0.27 =0.864÷0.27 =3.2

(1)0.75×18÷0.15,=13.5÷0.15,=90;(2)7.28+3.2÷2.5,=7.28+1.28,=8.56;(3)2.05÷0.82+33.6,=2.5+33.6,=36.1;(4)1.08×0.8÷0.27,=0.864÷0.27,=3.2;(5)21.36÷0.8-12.9,=26.7-12.9,=13.8;(6)4.28÷0.9÷4.1,≈4.76÷4.1,≈1.16.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com