ldcf.net
当前位置:首页 >> 1.2x2.5+0.8x2.5的简便算法是什么? >>

1.2x2.5+0.8x2.5的简便算法是什么?

1.2x2.5+0.8x2.5 =(1.2+0.8)x2.5 =2x2.5 =5

提取公因数2.5: 1.2X2.5+0.8X2.5 =2.5X(1.2+0.8) =2.5X2 =5

=(1.2+0.8)×2.5) =2×2.5 =5

=(1.2+0.8)*2.5 =2*2.5 =5

2.5×(1.2+0.8)=5 运用“提公因法 ”如果一个多项式的各项都含有公因式,那么就可以把这个公因式提出来,从而将多项式化成两个因式乘积的形式。 【提公因式具体方法】 当各项系数都是整数时,公因式的系数应取各项系数的最大公约数;字母取各项的相...

1.2x2.5-0.8x2.5转换成(1·2-0.8)x2.5 应用了【乘法结合律】

1、0.4x(2.5-0.25)+2.9 =2.5*0.4-0.4*0.25+2.9 =1-0.1+2.9 =3.9-0.1 =3.8 2、1.25-1.25x0.8 =1.25*(1-0.8) =1.25*0.2 =0.25 3、11.25+11.25x0.8 =11.25*2-11.25*0.2 =22.5-2.25 =20.25 4、(0.25+2.5+25)x0.8 =(0.25+2.5+25)-(0.25+2.5+25...

1.2×2.5+0.8×2.5 =(1.2+0.8)*2.5 =2*2.5 =5

8.7+1.2x0.35 =8.7+(1+0.2)x0.35 =8.7+1x0.35+0.2x0.35 =8.7+0.35+0.07 =9.12

1、原式=0.34*0.3=1.02 2、2*2.5=5 3、6.7

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com