ldcf.net
当前位置:首页 >> 1.5x+0.5×6=4.5 >>

1.5x+0.5×6=4.5

12、4、3?6

解:0.5x=6-4.5 0.5x=1.5 x=1.5÷0.5 x=3

1.5:x=0.5:6 x=6*1.5/0.5 x=18

1.5x/0.6-1.5-x/2=0.5 两边乘12 30x-6(1.5-x)=6 30x-9+6x=6 30x+6x=6+9 36x=15 x=15/36 x=5/12

(1)0.8x-0.5x=1.2 0.3x=1.2 0.3x÷0.3=1.2÷0.3 x=4;检验:把x=4代入原方程,左边=0.8×4-0.5×4=3.2-2=1.2,右边=1.2,因为左边=右边,所以x=4是原方程的解.(2)3×1.5+4x=14.5 4.5+4x=14.5 4.5+4x-4.5=14.5-4.5 4x=10 4x÷4=10÷4 x=2.5;检验:...

B |1.5x-0.5|+|2.5x-0.5|+|3.5x-0.5|+|4.5x-0.5|+|5.5x-0.5|+|6.5x-0.5| ≥|1.5x-0.5+2.5x-0.5+3.5x-0.5+4.5x-0.5+5.5x-0.5+6.5x-0.5|=24x-3≥0 x≥1/8

1.5x+(-1)×(1-x)=-1+0.5×(1-x) 1.5x-(1-x)=-1+0.5-0.5x 1.5x+x-1=-0.5-0.5x 2.5x+0.5x=1-0.5 3x=0.5 x=1/6

(1.5x-1)/3-(x/0.6)=0.5 写成分数,两边X1.8,得0.9x-0.6-3x=0.9 -2.1x=1.5 化简得x=-5/7

1.5×4+0.5x=9.5 6+0.5x=9.5 0.5x=9.5-6 0.5x=3.5 x=3.5÷0.5 x=7 x÷4+0.5x=3 0.25x+0.5x=3 0.75x=3 x=3÷0.75 x=4 2.5×(6.2-2.6)×0.4 =(2.5×0.4)×(6.2-2.6) =1×3.6 =3.6 94.8-12.47-10.53+5.2 =(94.8+5.2)-(12.47+10.53) =100-23 =7...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com