ldcf.net
当前位置:首页 >> 20道简便运算带答案四年级脱式 >>

20道简便运算带答案四年级脱式

25×42×4 68×125×8 4×39×25 4×25+16×25 4×25×16×25 36×99 (25+15) ×4 (25×15)×4 49×49+49×51 49×99+49 (68+32)×5 5×289×2 68+32×5 (125×25)×4 (125 + 17)×8 25×64×125 85×82 + 82×15 25×97 + 25×3 64×15-14×15 125×88 88×102 87×99 + 87...

用简便方法计算. 1、368+2649+1351 2、 89+101+111 3、24+127+476+573 4、400-273-127 5、327+(96-127) 6、72×98 7、442-103-142 8、999+99+9 9、67×5×2 10、25×(78×4) 11、72×125 12、9000÷125÷8 13、400÷25 14、25×36 15、...

600÷24 =600÷6÷4 =100÷4 =25

,俄,地膜穷还没弄破色黑色底哦吼个居民区哦!哦去,哦婆,哦民企用地哦进去吗!你们,破公婆 in 哦,x

1、建议最好是能够自己尝试做一遍。这才是作业的作用。 2、如过程中有题目不会的,可以把单独的题目发布出来求帮助。 3、心态要摆正。如果是别的需要,可以尝试百度文库中搜索看看有没有

(1)150÷(25×2)=150÷50=3

1. 0.4×125×25×0.8 =(0.4×25)×(125×0.8)=10×100=1000 2. 1.25×(8+10)=1.25×8+1.25×10 =10+12.5=22.5 3.9123-(123+8.8)=9123-123-8.8=9000-8.8=8991.2 4.1.24×8.3+8.3×1.76 =8.3×(1.24+1.76) =8.3×3=24.9 5.9999×1001=9999×(1000+1)=...

408-12×24 = 408 - 288 = 120 (46+28)×60 = 74 x 60 = 4440 42×50-17 = 2100- 17 = 2083 32+105÷5 = 32 + 21 = 53 420×(327-238) = 420 x 89 = 37380 (4121+2389)÷7 = 6510 ÷7 = 930 3.416÷(0.016×35) = 3.416 ÷0.56 = 6.1 0.8×[(10...

1.3/7 × 49/9 - 4/3 2. 8/9 × 15/36 + 1/27 3. 12× 5/6 – 2/9 ×3 4. 8× 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 × 5/6 + 5/6 10. 3/4 × 8/9 - 1/3 11. 7 × 5/49 + 3/14 ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com