ldcf.net
当前位置:首页 >> 25x5x64x125的简便运算 >>

25x5x64x125的简便运算

原式 =25x5x(4x2x8)x125 =(25x4)x(5x2)x(8x125) =100x10x1000 =1000x1000 =1000000 供参考。

25×5×64×125 =25×5×(2×4×8)×125 =(25×4)×(5×2)×(125×8) =100×10×1000 =十万

采纳详解

25x125x5x64 =25x125x5x4x8x2 =(25x4)x(125x8)x(5x2) =100x1000x10 =1000000

125x25x64x5 =125x25x8x4x2x5 =(125x8)x(25x4)x(2x5) =1000x100x10 =1000000

64x25x125x5 =(4x25)x(8×125)x(2×5) =100×1000×10 =1000000

25x64x125x5 =(25x4)x(125x8)×(5×2) =100×1000×10 =1000000

25x32x125=25x4x8x125=25x4x25x4x2x5=100x100x10=100000 125x5x64x5=25x5x5x5x64=5x2x5x2x5x2x5x2x5x2x2=200000 13x99十13=13x100=1300 36x111十888x8=36x111+111x64=111x(36+64)=111x100=11100

125x64x25x5 =125×8×4×2×25×5 =(125*8)*(4*25)*(2*5) =1000*100*10 =1000000

解: 分析:可以将64拆开,变成64=8X4X2 利用25X4=100、125X8=1000、5X2=10来分别计算 937X125X25X64X5 =937X(125X8)X(25X4)X(5X2) =937X1000X100X10 =937000000

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com