ldcf.net
当前位置:首页 >> 31+67一31的脱式计算 >>

31+67一31的脱式计算

脱式计算:31+67一31 =31-31+67 =0+67 =67

67×68+67×31+67 =67×(68+31+1) =67×100 =6700 你好,本题已解答,如果满意 请点右下角“采纳答案”。

30.8÷[14-(9.85+1.07)] [60-(9.5+28.9)]÷0.18 2.881÷0.43-0.24×3.5 20×[(2.44-1.8)÷0.4+0.15] 28-(3.4 1.25×2.4) 2.55×7.1 2.45×7.1 777×9 1111×3 0.8×〔15.5-(3.21 5.79)〕 (31.8 3.2×4)÷5 31.5×4÷(6 3) 0.64×25×7.8 2.2 2÷2.5 2.5÷2 ...

408-12×24 = 408 - 288 = 120 (46+28)×60 = 74 x 60 = 4440 42×50-17 = 2100- 17 = 2083 32+105÷5 = 32 + 21 = 53 420×(327-238) = 420 x 89 = 37380 (4121+2389)÷7 = 6510 ÷7 = 930 3.416÷(0.016×35) = 3.416 ÷0.56 = 6.1 0.8×[(10...

408-12×24 = 408 - 288 = 120 (46+28)×60 = 74 x 60 = 4440 42×50-17 = 2100- 17 = 2083 32+105÷5 = 32 + 21 = 53 420×(327-238) = 420 x 89 = 37380 (4121+2389)÷7 = 6510 ÷7 = 930 3.416÷(0.016×35) = 3.416 ÷0.56 = 6.1 0.8×[(10...

①124+13-25+75=137-25+75,=112+75.=187;②(37+43)×(96÷12)=80×8,=640;③(164+67)÷(31-14)=231÷7,=33;④(213+69)-18×13=282-234,=48.

①124+13-25+75=137-25+75,=112+75.=187;②(37+43)×(96÷12)=80×8,=640;③(164+67)÷(31-14)=231÷7,=33;④(213+69)-18×13=282-234,=48.

0.15千克=( )克 3.001吨=( )吨( )千克 3.7平方分米=( )平方毫米 5.80元=( )元( )角 ( )分米=1.5米 ( )吨( )千克=4.08吨 510米=( )千米 5米16厘米=( )米 5千克700克=( )千克 0.95米=( )厘米 4700米=( )千米 3650克=( )千克 40.06吨=(...

我答时已经到时间了

1+2+98+99=(1+99)+(98+2)=200 2+3+97+98=(2+98)+(97+3)=200 3+4+96+97=(3+97)+(96+4)=200 4+5+95+96=(4+96)+(95+5)=200 5+6+94+95=(5+95)+(94+6)=200 6+7+93+94=(6+94)+(93+7)=200 7+8+92+93=(7+93)+(92+8)=200 8+9+91+92=(8+92)+(91+9)=200 9+1...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com