ldcf.net
当前位置:首页 >> 3x+2x0.5x%6=30怎么解 >>

3x+2x0.5x%6=30怎么解

方程化为一般形式,得3x 2 +10x+5=0,∵a=3,b=10,c=5,∴b 2 -4ac=10 2 -4×3×5=40,∴x= -10± 40 2×3 = -10± 2 10 6 = -5± 10 3 ,∴x 1 = -5+ 10 3 ,x 2 = -5- 10 3 .

x+5=3x-7 5+7=3x-x 12=2x x=6

解: 2(0.5-X)+6=3X-2.5 1-2X+6=3X-2.5 5X=9.5 X=1.9 验算时,将1.9带入原式,等式成立即可

解:由题意(1)X-5<0∴移项可得:X<5(2)3X≥2X-6∴将”2X\“移项可得:X≥-6(3)2X<-3∴同时约分”2\“,得:X<-3\/2(4)-2X>1\/3∴同时约分\“-2”(注意变号!),得:X<-1\/6

3x²-5x-6=0 delta=25+4*3*6=97 x=(5±√97)/6 (2x-5)²=(x+4)² (2x-5+x+4)(2x-5-x-4)=0 (3x-1)(x-9)=0 x=1/3, 9

解:移项得: 0.5x+1.3x=6.5+0.7 合并同类项得: 1.8x=7.2 系数化为1得: x=4。

-3x+6=8 -3x=8-6 x=-2/3 2(x-3)+9(x-3)-4(x-3)=0 7(x-3)=0 x-3=0 x=3 x:3/5=2:13 13x=3/5×2 x=6/65 x-0.8x-60=16 0.2x=60+16 x=76÷0.2 x=380 -0.4x+0.1=-0.5x+0.2 -0.4x+0.5x=0.2-0.1 0.1x=0.1 x=1 x+1/3-x-2/6=4-x/2-1 乘以12得 4(x+1)...

A、移项合并得:3.5x=6,解得:x=127,本选项不合题意;B、合并得:x=1,本选项符合题意;C、移项合并得:4y=7,解得:y=74,本选项不合题意;D、去分母得:2(x+1)=1+284,去括号得:2x+2=285,解得:x=2832,本选项不合题意,故选B.

3x+2y=6 (1) x-y=5 (2) —————— (2)式乘以2,得 3x+2y=6 (1) 2x-2y=10 (2) —————— (1)+(2),得 5x=16, x=16/5 y=16/5-5=1/5

0.5x+1.3x=6.5+0.7 1.8x=7.2 x=4

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com