ldcf.net
当前位置:首页 >> 4题脱式计算 帮帮忙啊大家 拜托了 好心人来啊 答的... >>

4题脱式计算 帮帮忙啊大家 拜托了 好心人来啊 答的...

第一题,x等于一

14与72的积,减去900除以36的商,差是多少? (2) 720与160的和,除以84与40的差,商是多少? (3) 96与80的和除以它们的差,商是多少? (4) 28与14的差乘182与13的商,积是多少? (5) 350加上14与24的积,再除以49,商是多少? (6) 25...

1.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 =1/6x(3/8-3/8) =1/6x0 =0 2.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 =(4/7+3/7)x5/9 =1x5/9 =5/9 3.5/2 -( 3/2 + 4/5 ) =5/2-3/2-4/5 =1-4/5 =1/5 4.6 ×( 1/2 + 2/3 ) =6x1/2+6x2/3 =3+4 =7 5.8 × 4/5 + 8 × 11/5 =8x(4/5+11/5) =8x3 =24...

2.5×7.1×4 16.12×99+16.12 5.2×0.9+0.9 7.28×99+7.28 4.3×50×0.2 64-2.64×0.5 26×15.7+15.7×24 (2.275 +0.625)×0.28 3.94+34.3×0.2 1.2×(9.6÷2.4)÷4.8 8.9×1.1×4.7 2.7×5.4×3.9 3.6×9.85-5.46 8.05×3.4+7.6 6.58×4.5×0.9 2.8×0.5+1.58 32+...

解析: 33×99+33 =33×(99+1) =33×100 =3300

32×125×25=4×8×125×25=(4×25)×(8×125)=100×1000=1000009048÷26=(2600+2600+2600+1248)÷26=2600÷26+2600÷26+2600÷26+1248÷26=100+100+100+48=3482881÷43=(1290+1591)÷43=1290÷43+1591÷43=30+37=673.2×42.3×3.75-12.5×0.423×16=3.2×42.3×3...

-------------------------------------四年在下面----------------------------------------------------------------- 77-46+32 65-38+26 79+19-56 58-36+27 84-27+16= 4+27-16 93+23+94 69-(39-23) 99+(25-24) 77-76+32 61-38+26 79+19-16 ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com