ldcf.net
当前位置:首页 >> 4.96+1.5x=7.21 10.4x一8x=7.2 (x+3.3)除8=2.5 解方程 >>

4.96+1.5x=7.21 10.4x一8x=7.2 (x+3.3)除8=2.5 解方程

(1)8X-3.4X=9.2, 4.6x=9.2, 4.6x÷4.6=9.2÷4.6, x=2;(2)X÷2.4=62.4,X÷2.4×2.4=62.4×2.4, x=149.76;(3)X-0.95X=1.5, 0.05x=1.5, 0.05x÷0.05=1.5÷0.05, x=30; 检验:方程的左边=30-30×0.95=30-28.5=1.5=方程的右边,所以x=30是方...

(0.5+x)+x=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X+X X-0.8X=6 12x-8x=4.8 7.5*2X=15 1.2x=81.6 x+5.6=9.4 x-0.7x=3.6 91÷x=1.3 X+8.3=10.7 15x=3 3x-8=16 7(x-2)=2x+3 3x+9=27 18(x-2)=270 12x=300-4x 7x+5.3=7.4 3x÷5=4.8 30÷x+25=8...

(1)x+3.2=10.83, x+3.2-3.2=10.83-3.2, x=7.63;(2)x÷13=20, x÷13×13=20×13, x=260;(3)9x-36-5x=5x-5x, 4x-36=0, 4x-36+36=0+36, 4x=36, 4x÷4=36÷4, x=9;(4)2.5×3-2x=0.5, 7.5-2x=0.5, 7.5-2x+2x=0.5+2x, 0.5+2x=7.5, 0....

解:1.2X=7.2 X=7.2/1.2 X=6 X+1.5=10 X=10-1.5 X=8.5 4(X+2.4)=24.8 X+2.4=24.8/4 X+2.4=6.2 X=6.2-2.4 X=3.8 5X-4×9=24 5X=24+36 5X=60 X=60/5 X=12 0.81/X=0.9 X=0.81/0.9 X=0.9 6+4X=10 4X=10-6 4X=4 X=4/4 X=1

答: 1) 4(x+1)²=k 2(x+1)=±√k x+1=±(√k) /2 x=-1±(√k) /2 2) 2x²+3x=1 2(x²+3x/2+9/4)=1+9/2 2(x+3/2)²=11/2 (x+3/2)²=11/4 x+3/2=±√11/2 x=(-3±√11)/2 3) 3x²-2=4x 3x²-4x=2 3(x²-4x/3+4/9)=2+4/3 3...

(0.5+x)+x=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X+X X-0.8X=6 12x-8x=4.8 7.5*2X=15 1.2x=81.6 x+5.6=9.4 x-0.7x=3.6 91÷x=1.3 X+8.3=10.7 15x=3 3x-8=16 7(x-2)=2x+3 3x+9=27 18(x-2)=270 12x=300-4x 7x+5.3=7.4 3x÷5=4.8 30÷x+25=8...

3(4x+5y)=10(x+2y) 12x+15y=10x+20y 2x=5y x:y=5:2

1.2(x-2)-3(4x-1)=9(1-x) 2.11x+64-2x=100-9x 3.15-(8-5x)=7x+(4-3x) 4.3(x-7)-2[9-4(2-x)]=22 5.3/2[2/3(1/4x-1)-2]-x=2 6.2(x-2)+2=x+1 7.0.4(x-0.2)+1.5=0.7x-0.38 8.30x-10(10-x)=100 9.4(x+2)=5(x-2) 10.120-4(x+5)=25 11.15x+863-65x=54 1...

3X+5X=48 14X-8X=12 6*5+2X=44 20X-50=50 28+6X=88 32-22X=10 24-3X=3 10X*(5+1)=60 99X=100-X X+3=18 X-6=12 56-2X=20 4y+2=6 x+32=76 3x+6=18 16+8x=40 2x-8=8 4x-3*9=29 8x-3x=105 x-6*5=42 x+5=7 2x+3=10 12x-9x=9 6x+18=48 56x-50x=30 5x...

底数是多少 是ln还是lg还是其他的

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com