ldcf.net
当前位置:首页 >> 4x7(6.5+x)=87.5 >>

4x7(6.5+x)=87.5

原式等=7.4X-7.4*5-6.5X=44 0.9X-37=44 0.9X=7 X=7/0.9=70/9

(1)4x+3×0.7=6.5 4x+2.1-2.1=6.5-2.1 4x÷4=4.4÷4 x=1.1; (2)34:x=3:12 3x=34×12 3x÷3=9÷3 x=3..

4x+3*0.7=6.54x+2.1=6.54x=6.5-2.14x=4.4x=4.4/4x=1.1

小学五年级数学方程式题(120)道X-5.7=2.15 ,15 5X-2X=18, 3X+0.7=5 3200=450+5X+X ,X-0.8X=6 ,x+5.6=9.452-x =15 ,1÷x =1.3 ,X+...

50道,没答案(一行为一道) (5a+4a)=540 3x+4x=350 3y=12×4 X:(350-X)=3:4 0.8x=0. 3x+48=168 3x-x=156 3x+11=5x-5 3.8x=17....

8-4x=6 6x-7=12 7x-9=8 x-56=1 8-7x=1 x-30=12 6x-21=21 6x-...(x 7(6.5+x)=87.5 (27.5-3.5)÷x=4 x+19.8=25.8 5.6x=33.6 ...

3X-(1/2+1/4)=7/12 6.6-5X=3/4-4X 1.1X+2.2=5.5-3.3X (0.5+x)+x=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X...

13: 9-4x=114: 20x=40 15: 65y-30=100 16: 51y-y=100 17: 6X-3X...32: 7(6.5+x)=87.5 33: (27.5-3.5)÷x=4 34: 3X+5X=4835: 14...

x÷2/3=5/4X7/6 3/2x=35/24 x=35/24÷3/2 x=35/36

3.7x十2.5x=11.16、 6.2x=11.16 x=1.8 2.6x十4.8=18.45、 2.6x=18.45-4.8 2.6x=13.65 x=13.65÷2.6 x=5.25 3x一4X6.5=7.6、 3x-26=7.6 3x=33.6 x=11.2 4(x一7)=3.2、 x-7=0.8 x=7.8 36一4x=4、 4x=32 x=8 7.2除以x=1.2、 x=7.2÷1.2 x=6 4x一1.6=1...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com