ldcf.net
当前位置:首页 >> 5.85 1.3%5.85 1.7脱式计算怎么做 >>

5.85 1.3%5.85 1.7脱式计算怎么做

(1) 1 8 + 5 7 +6.875+ 2 7 ,=(0.125+6.875)+( 5 7 + 2 7 ),=7+1,=8.(2)86× 3 85 ,=(85+1)× 3 85 ,=85× 3 85 + 3 85 ,=3 3 85 ;(3)( 3 4 + 1 6 - 2 3 )×12,= 3 4 ×12+ 1 6 ×12- 2 3 ×12,=9+2-8,=3.

(1) 1 2 ÷ 2 5 - 2 3 × 7 10 = 5 4 - 7 15 .= 47 60 ;(2)85×25+85×85-10×85=(25+85-10)×85,=100×85,=8500;(3)13.8- 7 9 +6.2- 11 9 =(13.8+6.2)-( 7 9 + 11 9 ),=20-2,=18.

①15-3.7-4.64 =15-(3.7+4.64)=15-8.34=6.66②45.5-(0.98+5.5)=45.5-5.5-0.98=40-0.98=39.02③3.15+1.83+6.85+2.17=(3.15+6.85)+(1.83+2.17)=10+4=14 ④32×0.25×1.25 =(8×4)×0.25×1.25=(4×0.25)×(1.25×8)=1×10=10⑤0.85×101-0.85 =0.85...

(1)0.24÷523+0.24×525,=0.24×235+0.24×275,=(235+275)×0.24,=10×0.24,=2.4;(2)710×9.4+85×0.7-70%,=710×9.4+85×710-710,=(9.4+1.6-1)×710,=10×710,=7;(3)178×178179,=178×(1-1179),=178-178179,=1771179;(4)777×9+3...

(1)8.85-3.38+1.15-4.62,=(8.85+1.15)-(3.38+4.62),=10-8,=2;(2)[1-( 1 8 + 5 16 )] ÷ 1 8 ,=[1- 7 16 ] ÷ 1 8 ,= 9 16 ×8,= 9 2 ;(3)45×( 7 9 + 4 15 - 3 5 ),=45× 7 9 +45× 4 15 -45× 3 5 ,=35+12-27,=20;(4)2.4...

(1)17255÷85×49-749,=203×49-749,=9947-749,=9198;(2)〔 3 3 4 -(0.2+ 1 3 )×4.5〕÷(7.05+ 6 9 20 ),=【 3 3 4 - 8 15 ×4.5】÷13.5,=【3.75-2.4】÷13.5,=1.35÷13.5,=0.1; (3)2.75+ 3 4 5 +10.2+ 1 1 4 ,=(2.75+1.25)+(3...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com