ldcf.net
当前位置:首页 >> 5.85 1.3%5.85 1.7脱式计算怎么做 >>

5.85 1.3%5.85 1.7脱式计算怎么做

(1)375+450÷18×25,=375+25×25,=375+625,=1000;(2)8.5×3-5.85÷1.3,=25.5-4.5,=21;(3)12-(34-35)÷34,=12-320×43,=12-15,=310;(4)(79+13)÷815×310,=109×158×310,=58.

(1)375+450÷18×25,=375+25×25,=375+625,=1000;(2)8.5×3-5.85÷1.3,=25.5-4.5,=21;(3) 1 2 -( 3 4 - 3 5 )÷ 3 4 ,= 1 2 - 3 20 × 4 3 ,= 1 2 - 1 5 ,= 3 10 ;(4)( 7 9 + 1 3 )÷ 8 15 × 3 10 ,= 10 9 × 15 8 × 3 10 ,= 5...

①15-3.7-4.64 =15-(3.7+4.64)=15-8.34=6.66②45.5-(0.98+5.5)=45.5-5.5-0.98=40-0.98=39.02③3.15+1.83+6.85+2.17=(3.15+6.85)+(1.83+2.17)=10+4=14 ④32×0.25×1.25 =(8×4)×0.25×1.25=(4×0.25)×(1.25×8)=1×10=10⑤0.85×101-0.85 =0.85...

(1)0.24÷523+0.24×525,=0.24×235+0.24×275,=(235+275)×0.24,=10×0.24,=2.4;(2)710×9.4+85×0.7-70%,=710×9.4+85×710-710,=(9.4+1.6-1)×710,=10×710,=7;(3)178×178179,=178×(1-1179),=178-178179,=1771179;(4)777×9+3...

(1)17255÷85×49-749,=203×49-749,=9947-749,=9198;(2)〔 3 3 4 -(0.2+ 1 3 )×4.5〕÷(7.05+ 6 9 20 ),=【 3 3 4 - 8 15 ×4.5】÷13.5,=【3.75-2.4】÷13.5,=1.35÷13.5,=0.1; (3)2.75+ 3 4 5 +10.2+ 1 1 4 ,=(2.75+1.25)+(3...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com