ldcf.net
輝念了崔遍匈 >> 7.2‖16 08用塀柴麻,奕担麻? >>

7.2‖16 08用塀柴麻,奕担麻?

7.2‖16+0.8 =0.45+0.8 =1.25

30-7x2‖2 =30-14‖2 =16‖2 =8

7.2‖1.6+ 0.8 =4.5+0.8 =5.3

132.34‖2.1‖0.14=15.4‖0.14=110撮26-3.38〜1.5+3.7=2.62〜1.5+3.7=3.93+3.7=7.63撮373.5‖7〜4-3.44=10.5〜0.56=5.88撮48.54‖0.7-2.6‖0.4=12.2-6.5=5.7

12+2.5*3*5=12+2.5*16-1=12+40-2.5=49.5

7.2茅參0.08紗7.2茅參0.12用塀柴麻 =90+60 =150

(1.4+0.6)‖[0.98‖(0.24〜7.08!0.24〜2.08)=2‖{0.98‖[0.24x(7.08-2.08)]}=2‖[(0.98‖(0.24x5)]=2‖(0.98‖1.2)=2‖(49/50‖6/5)=2‖(49/50x5/6)=2‖49/60=2x60/49=120/49=2嗽22/49

1[ 7 10 - 1 2 + 2 5 〜50%]‖ 16 7 =[ 7 10 - 1 2 + 2 5 〜 1 2 ]〜 16 7 =[ 7 10 - 1 2 + 1 5 ]〜 16 7 =[ 7 10 - 7 10 ]〜 16 7 =0〜 16 7 =0撮2 5 4 - 5 4 ‖5〜 2 3 = 5 4 - 5 4 〜 1 5 〜 2 3 = 5 4 - 1 6 = 13 12 ...

7.2‖1.6+0.8用塀柴麻 盾 7.2‖1.6+0.8 =4.5+0.8 =5.3

州7,2‖2,4x7,5‖15x5,4‖2,7 3x0,5x2 3

利嫋遍匈 | 利嫋仇夕
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
坪否栖徭利大泌嗤盃係萩選狼人捲。zhit325@qq.com