ldcf.net
当前位置:首页 >> 7x十5乘0.7=8.4 >>

7x十5乘0.7=8.4

如图

(1)7x+5×0.7=8.4,7x+3.5=8.4,7x+3.5-3.5=8.4-3.5, 7x÷7=4.9÷7, x=0.7;(2) 3 5 :36%= 4 5 :x, 3 5 x=36%× 4 5 , 3 5 x× 5 3 =0.288× 5 3 , x=0.48.

7x十7=14 7x=14-7=7 x=7÷7 x=1 验算: 方程左边=7*1+7=7+7=14=方程右边 所以,x=1是方程的解。 朋友,请采纳正确答案,你们只提问,不采纳正确答案,回答都没有劲!!! 朋友,请【采纳答案】,您的采纳是我答题的动力,如果没有明白,请追问。...

乘法分配律:a(b+c)=ab+ac 7(x+8)=7x+7×8=7x+56

35x=8.4-1.4 x=7/35 x=0.2

0.7*8.6+7*0.14 =0.7*8.6+0.7*1.4 =0.7*(8.6+1.4) =0.7*10 =7

7x” + 50xy + 7y” = 7x” + 49xy + xy + 7y” = 7x( x + 7y ) + y( x + 7y ) = ( x + 7y )( 7x + y ) 或者 = 7x” + xy + 49xy + 7y” = x( 7x + y ) + 7y( 7x + y ) = ( x + 7y )( 7x + y )

你好,7x8,7x0.8,0.7x0.8 的得数分别是:56,5.6,0.56 三个算式的结果每两个之间相差10倍。

解 7x-14=10×0.7 7x-14=7 7x=21 x=3

7x=20.6-0.7x8 7x=20.6-5.6 7x=15 x=15/7

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com