ldcf.net
当前位置:首页 >> x十3.7=10.5用简方程并验算 >>

x十3.7=10.5用简方程并验算

3(Ⅹ十2、1)=10、5 解:x+2.1=10.5÷3 x+2.1=3.5 x=3.5-2.1 x=1.4 检验: 左边=3x(1.4+2.1) =3x3.5 =10.5 =右边

X=(3x7/10+7/5)/5=7/10

3.2+X=10.5 X=10.5-3.2 X=7.3 5X=22.5X=22.5÷5 X=4.5

解:(x+ 10)+5.3÷2=5.3x÷2 +15.9 x+12.65=2.65x+15.9 2.65x-x=12.65-15.9 1.65x=-3.35 x=-67/11

#include "stdio.h"#include "math.h"double fun(double x) { return x*x-x-2; }double root(double a, double b, double e){ double x1,x2,y1,y2,x; x1=a; x2=b; do { x = (x1 + x2)/2; y = fun(x); y1 = fun(x1); if( ( y < 0 && y1 < 0) || (...

如果理解你的方程无误 1 x/21=4 x=84 2. 9x-18=6x x=6 3. 8-4x=24 x=-4

10.5-5.5+2.3=7.3t 设原来有X吨 X-2.3+5.5=10.5 X=7.3

12.3-x=8.6 4.9+x=9.4 3.5x=10.5 解:12.3-x+x=8.6+x 解:4.9+x-4.9=9.4-4.9 解:3.5x除以3.5=10.5除以3.5 12.3=8.6+x x =4.5 x=3 8.6+x=12.3 8.6+x-8.6=12-8.6 x =3.4 x除以1.5=1.6 解:x除以1.5乘1.5=1.6乘1.5 1.12除以x=0.7 x=2.4 解:1.12除...

3/4:9/10=X:3/5 9x/10=9/20 180x=90 x=0.5 朋友,请采纳正确答案,你们只提问,不采纳正确答案,回答都没有劲!!! 朋友,请【采纳答案】,您的采纳是我答题的动力,如果没有明白,请追问。谢谢。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com